skonatkuj się z nami

Blog

Większość osób szukając pomocy prawnej poszukuje dobrego prawnika. Żeby ułatwić Wam odnalezienie się w prawniczym świecie, a tym samym znaleźć odpowiednią pomoc prawną wyjaśniamy, na czym polega zawód radcy prawnego i jak wyglądały jego początki.

Krótki rys historyczny. Jak to było kiedyś.

Dnia 13 grudnia 1961 r. Rada Ministrów wydała uchwałę w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych. W tym okresie radca prawny mógł świadczyć usługi wyłącznie na rzecz tych jednostek. Radca prawny zatrudniany był przez te podmioty na umowę o pracę, a rozwiązanie takiej umowy powodowało skreślenie z listy radców prawnych. Wówczas pomoc prawna osobom fizycznym była zarezerwowana wyłącznie dla adwokatów.

Zmiany w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego zaczęły dokonywać się dopiero od 1996 r., kiedy to najpierw przyznano radcy prawnemu możliwość bycia pełnomocnikiem osób fizycznych w sprawach cywilnych, następnie w sprawach dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, by w końcu od 2015 r. móc świadczyć pomoc prawną w sprawach karnych.

Aktualnie radca prawny ma te same uprawnia do reprezentowania osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów, w każdego rodzaju sprawach (karnych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych itd.) przed sądami i innymi instytucjami, co adwokat. Różnią się jedynie nazwą i kolorem żabotu na togach.

Tytuł zawodowy radcy prawnego.

Aby uzyskać tytuł zawodowy radcy prawnego trzeba ukończyć 5-letnie studia prawnicze i 3-letnią aplikację radcowską. Podobnie sytuacja ma się z adwokatami.

Aplikacja radcowska prowadzona jest przez samorząd zawodowy i kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dopiero pozytywny wynik egzaminu warunkuje uzyskanie wpisu na listę radców prawnych i możliwość świadczenia pomocy prawnej, w każdej dziedzinie prawa.

Oba tytuły zawodowe znajdują się pod ochroną prawną, co oznacza, że żadna inna osoba nie może się nimi posługiwać.

Na koniec słów kilka na temat pojęcia ‘’prawnik’’.

Każda osoba, która ukończyła studia prawnicze uzyskuje miano prawnika, może udzielać porad prawnych, sporządzać umowy lub opinie w ramach stosunku pracy lub w formie własnej działalności gospodarczej. Jednakże osoba, która ukończyła jedynie studia prawnicze nie ma uprawnień do reprezentowania klienta przed sądem. Korzystając z usług takiej osoby klient nie będzie chroniony szeregiem zasad obowiązujących radców prawnych.

Radca prawny jest bowiem zobowiązany do przestrzegania restrykcyjnych zasad wynikających z Kodeksu Etyki zawodowej. Najważniejszą z nich jest obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej, który jest nieograniczony w czasie. Ponadto radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, a zatem poszkodowany przez radcę prawnego klient zawsze może liczyć na uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Przedstawiciele tego zawodu podlegają również odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Każdy radca prawny i adwokat jest zatem prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest radcą prawnym lub adwokatem.

Ciekawostka! Jeżeli poszukiwalibyście odpowiednika radcy prawnego w języku angielskim to prezentuje się tak: attorney at law.