skonatkuj się z nami

Klienci biznesowi

Kancelaria Widera&Widera oferuje szerokie i elastyczne możliwości współpracy biznesowej. Jesteśmy po to, aby wspierać kreatywnych przedsiębiorców.

Naszą ofertę kierujemy do każdego przedsiębiorcy, zarówno do tego, który już działa na rynku, jak i do tego, który dopiero zamierza rozpocząć działalność.

Prowadzenie działalności gospodarczej to prawdziwe wyzwanie. Lata praktyki nauczyły nas, że kluczem do osiągnięcia sukcesu jest połączenie ducha przedsiębiorczości i odpowiednich procedur zarządzania firmą, z wykorzystaniem fachowej wiedzy prawniczej. Dzięki wieloletniej współpracy z przedsiębiorcami z wielu różnych branż, potrafimy właściwie zabezpieczyć interesy naszych klientów tak, by mogli skutecznie wcielać swoje pomysły w życie.

Pomożemy zrozumieć skomplikowane kwestie prawne i przygotować odpowiednie dokumenty, które ułatwią zarządzanie firmą

Oferujemy przystępne i przejrzyste opcje wynagrodzenia dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Kancelaria Widera&Widera oferuje m.in. pomoc prawną:

w założeniu i zarejestrowaniu firmy

Wybór odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej jest pierwszym krokiem do sukcesu. Pomożemy sporządzić i złożyć odpowiednie dokumenty.

w opracowywaniu i negocjowaniu umów z kontrahentami, pracownikami, partnerami, klientami i innymi podmiotami

Kreatywny przedsiębiorca wie, że w obrocie gospodarczym umowy są istotną częścią sukcesu każdego biznesu.

we wsparciu bieżącej działalności firmy

Dzięki wieloletniej praktyce związanej z obsługą prawną podmiotów gospodarczych wiemy, że bieżące konsultacje pozwalają na szybkie i sprawne znalezienie rozwiązania problemu prawnego. Oferujemy sporządzanie opinii, regulaminów oraz innej dokumentacji niezbędnej w prowadzeniu firmy.

w ochronie własności intelektualnej

Jednym z najcenniejszych zasobów nowoczesnego biznesu jest własność intelektualna. Pomożemy w rejestracji znaków towarowych, patentów, jak również w ochronie wynikających z nich praw.

w dochodzeniu roszczeń wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji

W obrocie gospodarczym wielu przedsiębiorców spotyka się z działaniami naruszającymi dobre praktyki i obyczaje handlowe. Nasz zespół podejmie właściwe i szybkie działania, które pozwolą na utrzymanie mocnej pozycji na rynku.

w organizacji i zarządzaniu zespołem ludzi

Znajomość i właściwe stosowanie przepisów prawa pracy jest niezbędnym elementem w zarządzaniu zespołem ludzi. Wiele problemów pojawia się na styku pracodawca-pracownik. Prawidłowo sporządzone umowy o pracę, regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania oraz inne wewnątrzzakładowe akty prawne pozwolą w przyszłości uniknąć niepotrzebnych napięć, które często znajdują swój finał w sądzie.

w obsłudze i windykacji wierzytelności

Wielu przedsiębiorców napotyka trudności z wyegzekwowaniem przysługujących im należności, co może doprowadzić do utraty płynności finansowej. Rozważny przedsiębiorca – z naszym wsparciem prawnym – rozwiązuje problemy szybciej niż inni.

w reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach egzekucyjnych

Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych, m.in. w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, ochrony własności intelektualnej i wielu innych gałęzi prawa.

 

 

Współpraca z Kancelarią Widera&Widera gwarantuje Państwu pełną ochronę prawną.